Argitalpen data: 07/02/2020
Iturria : Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Erakundea: Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad
Arloa: Europar Batasuna
Izaera: VERDADERO
Fecha de Inicio: 08/02/2020
Fecha de Finalización: 06/04/2020
Erakunde mota: Diputación Foral de Gipuzkoa