Argitalpen data: 13/02/2020
Iturria : Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Erakundea: Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad
Izaera: VERDADERO
Fecha de Inicio: 14/02/2020
Erakunde mota: Diputación Foral de Gipuzkoa