Fecha: 02/03/2019
Fuente: Bizkaia.eus

Diru-laguntzen dekretuaren bidez, urte askotarako inbertsioak dituzten proiektuak egiteko beste epe bat zabalduko da, eta, lehen aldiz, Bizkaian gizarte-eraldaketarako hezkuntzarako bi inbertsio sartu dira. Dekretu hau bideratzeko, iazko aurrekontuan jasotakoa baino 527.000 euro gehiago erabiliko dira, hau da, % 9,8 gehiago. Bizkaiko Foru Aldundiak garapenerako lankidetzarako eta gizarte-eraldaketarako hezkuntzarako diru-laguntzen dekretua onartu du Gobernu Kontseiluan; guztira, 5.886.000 euroko aurrekontuko zuzkidura erabiliko da.

Dekretu honen bidez, urte askotarako inbertsioak dituzten proiektuak egiteko beste epe bat zabalduko da, eta, lehen aldiz, Bizkaian gizarte-eraldaketarako hezkuntzarako bi inbertsio sartu dira.

Dekretu hau bideratzeko, iazko aurrekontuan jasotakoa baino 527.000 euro gehiago erabiliko dira, hau da, % 9,8 gehiago. Dekretuaren filosofia 2017an onartutako Lankidetzako III. Gida Planaren barruan sartzen da, eta hauek dira oinarrietako batzuk: lankidetza deszentralizatua, elkartasuna, koherentzia, eraldaketa, koordinazioa, erantzunkidetasuna eta kalitatea.

Hala, Bizkaiko Foru Aldundiak lankidetza deszentralizatuari ematen dion garrantzia berresten da, eta horrek aukera ematen dio lurraldetik bertatik elkartasun-loturak ezartzeko, toki-garapeneko prozesuetan laguntzeko, sendotze instituzional edo sozialerako eta gizarte-eraldaketarako hezkuntzan sakonduko duten partaidetza-espazioak sortzeko.

Kapituluen arabera, dekretuak inbertsio hauek ezartzen ditu:

II. kapitulua: garapenerako lankidetza-proiektuetarako laguntzak, irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat, 3.700.000 €
III. kapitulua: gizarte-eraldaketarako sentsibilizazio- edo hezkuntza-proiektuak. 1.000.000 €
IV. kapitulua: herri pobretuetan eta/edo Bizkaian ekintza zehatzak egiteko laguntzak 196.000 €
V. kapitulua: laguntza teknikoak jatorrian ematea, antolamendua genero-berdintasunaren alde aldatzeko. 60.000 €
VI. kapitulua: larrialdietarako eta ekintza humanitarioko ekintzak. 600.000 €
VII. kapitulua: urte anitzeko proiektuak. 330.000 euro
Dekretuan jasotako diru-laguntza guztiak norgehiagoka araubidearen bidez adjudikatuko dira. Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita.